White Hart Community Inn Tafarn Cymunedol Hydd Gwyn

 

 

Community Share Offer to purchase the White Hart Inn, St Dogmaels.

An opportunity to own part of a traditional village pub that promotes community values. 

 Cynnig Rhannu Cymunedol i brynu’r Tafarn Hydd Gwyn, Llandudoch.

Cyfle i fod yn berchen ar ran o dafarn bentref draddodiadol sy’n hyrwyddo gwerthoedd cymunedol.

Get Involved

We are back! Shw'mae ers meintyn!

We are back!
After a break due to the lockdown and recharging our batteries we have had a socially distanced meeting in a garden and we have a couple of changes. Justin Walters has taken the chair and Jo Pitt and Fiona Andrews have left us to concentrate on other projects (thanks both for all your work).
We have renewed energy to take the project forward with great enthusiasm and optimism to buy the White Hart as a community pub.
We will get back to all our great supporters in the near future with an update.
Watch out for our newsletter!

Shw’mae ers meintyn!
Ar ôl amser heb gwrdd oherwydd y cyfnod clô, a chael ysbaid i gael ail wynt, rydym wedi cael cyfarfod (o dan pellter cymdeithasol).
Gallwn gyhoeddi mai Justin Walters yw’r Cadeirydd newydd ac edrychwn ymlaen at gyfnod llwyddiannus o dan ei arweinyddiaeth. Hoffwn ddiolch i Jo Pitt, ein cyn-gadeirydd, am ei gwaith di-flino ac hefyd i Fiona Andrews am fod mor ddiwyd yn ei chyfraniad.
Mae’r Pwyllgor yn frwdfrydig i barhau â’r prosiect ac yn hyderus y gallwn brynu Yr Hydd Gwyn fel tafarn cymunedol.
Byddwn yn cysylltu â holl gefnogwyr y fenter yn y dyfodol agos i’ch diweddaru.
Cadwch lygad am ein cylchlythyr!

WHCI

Community

Share Offer       

TCHG     

Cynnig Rhannu

Cymunedol

 

TARGET – £270,000 – TARGED
Olimometer 2.52

SO FAR – £245000

  • Total amount sought £270,000

  • Minimum investment £200

  • Maximum individual investment £20,000

  • Launch date: 13th March 2019

WHCI Social Media