Wyn Owen

Background

I was brought up in Newport Pembs and, after training at Trinity College, Carmarthen, moved away from the area to teach in the south of England. After 21 years teaching maths in various secondary schools I left teaching and trained in accounts, gaining my AAT (Association of Account Technicians) qualification. I then spent 10 years working as an Assistant Accountant for a multi-national company in Telford followed by 5 years as an Assistant Accountant for the Ironbridge Gorge Museum Trust.

Other information

I enjoy real ale and firmly believe that serving good quality, well looked after real ale is an asset to any pub in these challenging times. At the same time, I recognise that it is very important that a pub caters for all tastes.

Vision

I have always been a great believer in community ventures whether they be pubs, shops or other enterprises. A pub is so important to any village but as well as serving good quality drink and food, I would love to see the pub developing ideas to support all groups in the community. As a community asset I would hope that the building will be used as much as possible, both within and outside of licensing hours.

Cefndir

Cefais fy magu yn Nhrefdraeth, ac, ar ôl hyfforddi yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin, symudais i ffwrdd o’r ardal i ddysgu yn ne Lloegr. Ar ôl 21 mlynedd yn dysgu mathemateg mewn ysgolion uwchradd amrywiol, gadawais addysgu a hyfforddi mewn cyfrifon, gan ennill fy nghymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifon). Yna treuliais 10 mlynedd yn gweithio fel Cyfrifydd Cynorthwyol ar gyfer cwmni rhyngwlado yn Telford ac yna 5 mlynedd fel Cyfrifydd Cynorthwyol ar gyfer Amgueddfa Ymddyried Ironbridge Gorge.

Gwybodaeth arall

Rwy’n mwynhau cwrw go iawn ac rwy’n credu’n gryf bod gwerthu cwrw go iawn, mewn cyflwr da, yngaffaeliad i unrhyw dafarn yn y cyfnod anodd hwn. Ar yr un pryd, rwy’n cydnabod ei bod yn bwysig iawn bod tafarn yn darparu ar gyfer pob chwaeth.

Gweledigaeth

Rwyf bob amser wedi bod yn gredwr mawr mewn mentrau cymunedol, ai tafarnau, siopau neu fentrau eraill. Mae tafarn mor bwysig i unrhyw bentref ond yn ogystal â gwerthu diod a bwyd o ansawdd da, byddwn wrth fy modd yn gweld y dafarn yn datblygu syniadau i gefnogi pob grŵp yn y gymuned. Fel ased cymunedol, byddwn yn gobeithio y bydd yr adeilad yn cael ei ddefnyddio mor gymaint â phosibl, o fewn a thu allan i oriau trwyddedu.

Translate »