Simon Rees

I grew up in the village, attended the junior school, cleared the sand pit in the long jump on sports day, and played football for the village. I moved away due to work and always found myself coming back; a few months here or a year there. Two years ago I moved back permanently with the aim of involving myself as much as I could in the community.

I have 5 bicycles

I hope to make the White Hart a place that people want to frequent, where new ideas (be they food, drink or events) are welcomed. A community pub with community ideas.

Ges i’n magu yn y pentref, roeddwn yn disgybl yn yr ysgol gynradd, neidiais hyd y pwll tywod ar diwrnod mabolgampau, nes i whare pêl droed i’r pentref. Symydais i ffwrdd achos gwaith ond oeddwn yn dod nôl am cwpwl o misoedd fan hyn i blwyddyn fan yna. Dwy flynedd yn ol symydais yn ol gyda’r bwriad o ymuno yn y gymuned mor gymaint a bosib.

Mae gen i 5 beic

I wneud yr Hydd Wen rhywle mae pobol ishe dod, lle mae syniadau newydd (bwyd, diod neu digwyddiadau) yn croesawgar. Tafarn i’r cymuned gyda syniadau o’r cymuned.

Translate »