Dennis James

My name is Dennis James, the brother of councillor Mike James . My experience that I’m trying to bring to this committee is that I have previously run two public houses: The Saddlers Arms in Cardigan and The one and only White Hart/Yr Hedd Gwyn in St. Dogmaels.

I was privileged to be a joint owner of The White Hart/Yr Hedd Gwyn when we had the royal visit from Prince Charles. I think that my reputation proceeds me that I ran a tight ship and know where the fine line is what is acceptable behaviour in the pub .

I was born and grew up in the village . Previously I was involved in the village football team as a player and committee member.

I must say that its been an eye-opener to work on this committee and must compliment the effort that everybody is committed to get your “ LOCAL “ open again .

The pub is more than a drinking hole and from talking to varied people in the village it is strongly missed as a meeting place for company and a chit chat .

Fy enw i yw Dennis James, brawd y cynghorydd Mike James. Fy mhrofiad rydw i’n ceisio ei gyflwyno i’r pwyllgor hwn yw fy mod wedi rhedeg dau dafarn yn flaenorol: The Saddlers Arms yn Aberteifi a’r un a’r unig White Hart yn Llandudoch.

Cefais y fraint o fod yn gyd-berchennog y White Hart pan gawsom ymweliad brenhinol gan y Tywysog Siarl. Credaf fod fy enw da yn mynd ymlaen i mi fy mod yn rhedeg llong dynn ac yn gwybod lle mae’r llinell ddirwy yn ymddygiad derbyniol yn y dafarn.

Cefais fy ngeni a’m magu yn y pentref. Yn y gorffennol roeddwn i’n rhan o dîm pêl-droed y pentref fel chwaraewr ac aelod o’r pwyllgor.

Rhaid i mi ddweud ei fod wedi bod yn llygad-dyst i weithio ar y pwyllgor hwn a rhaid iddo ategu’r ymdrech bod pawb wedi ymrwymo i agor eich “LLEOL” eto.

Mae’r dafarn yn fwy na thwll yfed ac o siarad â phobl amrywiol yn y pentref mae’n cael ei golli’n gryf fel man cyfarfod ar gyfer sgwrsio â chwmni a chit.

Translate »